Udgifter – 14 måneder til de Kanariske Øer

Som et fingerpeg for andre har vi opgjort vores udgifter på vores langturssejlads. De gennemsnitlige månedlige udgifter i de 13½ måned vi var afsted er vist på figuren.

Alle udgifter relevante for turen er medtaget, f.eks. er der også medtaget udskiftninger og nyanskaffelser til båden i perioden. Anskaffelser til båden inden vi tog afsted er derimod ikke medregnet.

Derudover havde vi udgifter i forbindelse med vores hus og bil derhjemme samt fly og AirBnb for nogle af vores gæster. Vi fandt hurtigt ud af at vores udgifter lå indenfor vores budget, og har derfor ikke haft behov for at spare på udgifter. Med et mindre budget kunne turen også have været gennemført.

Vores detaljerede havneudgifter er vist her.